Sunday, June 16, 2024

Yhdistys

Vantaan Reserviläiset ry on ampumatoimintaan erikoistunut Suomen suurin reserviläisyhdistys, joka kuuluu Reserviläisliittoon sekä Helsingin Seudun Reserviläispiiriin. VaResin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt nuhteeton Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Historiaa

Vantaan Reserviläiset ry on perustettu 27.3.1958. Toiminta käynnistyi tuolloin Helsingin Reservinaliupseerit ry:n alaosastona. Ko. alaosasto itsenäistyi vuonna 1963, jolloin yhdistysrekisteriin merkittiin yhdistyksen nimeksi Helsingin Maalaiskunnan Reservinaliupseerit ry. Vuonna 1977 nimeksi muutettiin Vantaan Reservinaliupseerit ry yhdistyksen kotikunnan nimenmuutosta vastaavalla tavalla.

Vuoden 1995 syyskokouksessa vahvistettiin yhdistyksen nimi sen nykyiseen muotoon Vantaan Reserviläiset ry:ksi. Samassa kokouksessa yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että jäseneksi saatettiin hyväksyä varusmiespalveluksen suorittanut henkilö sotilasarvoon katsomatta. Jäsenkelpoisuuden ehtoja muutettiin uudestaan heti seuraavana vuonna ja jäsenyys avattiin kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille.